Lietuvių   English

Skirkite 2 procentus

 
 
Vizija, misija
VIZIJA. Švietimo įstaiga - ugdymo procesą orientuojanti į laisvojo ugdymo paradigmos nuostatus, savo veiklos kryptis siejanti su visuomenės gerove, su savo pačių kultūra ir gyvenimu. Demokratiškos, besimokančios bendruomenės veikla su socialine gyvensena, kaip tam tikru kasdieninio gyvenimo stiliumi dirbti, kurti ateities visuomenėje.
MISIJA. M. Montessori pedagoginės sistemos principais grindžiama ugdymo įstaiga, skirta vaikams nuo:
- 3 iki 6 ( 7 ) - ikimokyklinė pakopa.

  • Įstaigoje veikia trys mišraus amžiaus ikimokyklinės grupės. Į grupes priimami vaikai iš viso Vilniaus miesto, Vilniaus rajonų, užsieniečių vaikai. Grupėje dirba trys pedagogai, vaikai mišraus amžiaus.
  • Organizuojami kursai, stažuotės, seminarai, norintiems dirbti šia pedagogine sistema.   
  • Įstaigos bendruomenė palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių montesorinėmis įstaigomis bei organizacijomis.      
  • Teikiamos individualios konsultacijos apie vaikų ugdymą pedagogams, tėvams, visuomenės atstovams.

    Skleidžiama montesorinė idėja, skaitomos paskaitos, rengiami stebėjimai, praktiniai užsiėmimai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.
 
 
VŠĮ "Montessori metodo centras" Jovaro g. 6, Vilnius. Tel.:/faks.: 8 (5) 2332929 El. paštas: montessoricentras@gmail.com