Lietuvių   English

Skirkite 2 procentus

 
 
Apie mus

Viešoji įstaiga „ Montessori metodo centras „ - nevalstybinė švietimo įstaiga. Steigėjos: Vida Gasparkaitė, Rūtelė Palevičiūtė. Veiklos pradžia 1993 m. birželio 09 diena. Įstaigos veiklos rūšys: pradinis mokymas, ikimokyklinis ugdymas, papildomas mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. „ Montessori metodo centras „ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų įstaigų įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymu „ Dėl Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratos „ ir Viešosios įstaigos „ Montessori metodo centro" įstatais.
Įstaigai svarbios strateginių dokumentų nuostatos, atliepiančios M.Montessori ugdymo filosofijos teiginius apie vaiko prigimtinių galių tenkinimą, globalinius visuomenei ir šeimai aktualius socialinius ir edukacinius klausimus.

 
 
VŠĮ "Montessori metodo centras" Jovaro g. 6, Vilnius. Tel.:/faks.: 8 (5) 2332929 El. paštas: montessoricentras@gmail.com